Adductor Medical AB Logo
Tillbaka
Boken "Idrottsskador och Arbetsskador" är en nyskriven bok som behandlar de vanligaste skadorna inom idrott och arbetsliv med beskrivning av de olika skadornas symtom, trolig orsak och rehabiliteringstips. Författare till boken är Lars och Helena Carlsson båda verksamma på Sportskadekliniken i Vänersborg. För mer information om innehåll se under fliken "Läs om våra böcker Idrottsskador och Arbetsskador".
Artikel-nr: 70

Läs om våra böcker
Idrotts- och arbetsskador

Läs mer ...

Har du inlägg och
vill beställa extra par?

Läs mer ...