Adductor Medical AB Logo
Tillbaka
Boken "IDROTTSSKADOR på egenvårdsnivå" skrevs första gången år 1985. Författare till boken är Lars Carlsson och Nils T Englund, båda verksamma på Sportskadekliniken som är en idrottsskadeklinik i Vänersborg och med lång erfarenhet från idrottsvärlden på toppnivå med bl.a olika landslag.
Artikel-nr: 71

Läs om våra böcker
Idrotts- och arbetsskador

Läs mer ...

Har du inlägg och
vill beställa extra par?

Läs mer ...